Portaal schulddienstverlening

Bij veel Nederlandse gemeenten was het zo dat mensen in de schulddienstverlening hun rekeningen en aanvragen voor extra uitgaven op papier moeten indienen. Dit zorgde niet alleen voor een enorme papieren rompslomp en hoge kosten voor gemeenten, maar is ook nog eens een tijdrovende bezigheid voor alle mensen in de schulddienstverlening. Innovadis is expert op het gebied van het integreren van complexe offline processen met online systemen. In samenwerking met gemeenten hebben wij een oplossing voor dit vraagstuk ontwikkeld: Het Webportaal schulddienstverlening.


Webportaal schuldhulpverlening


Het Webportaal Schulddienstverlening is modulair opgebouwd, waardoor onze opdrachtgevers het naar wens kunnen invullen. De modules sluiten aan op de dienstverlening van kredietbanken; budgetbeheer, schulddienstverlening en kredietverstrekking. Er wordt informatie over de financiële dienstverlening inzichtelijk gemaakt en er kunnen (betaal)opdrachten door digitaal worden ingediend, die vervolgens automatisch worden verwerkt.

Het portaal vergroot de efficiency, stimuleert zelfredzaamheid en geeft 24/7 realtime inzage in de geldzaken door een koppeling met de bankapplicatie van gemeenten. Dit zorgt voor transparantie voor zowel de gemeente als de mensen in de schulddienstverlening. Daarnaast vergroot het de zelfredzaamheid van de doelgroep. Het webportaal is beveiligd volgens de huidige veiligheidsstandaard voor de overheid en is toegankelijk met DigiD. Het portaal is zo ontworpen dat het mogelijk is om in 3 maanden het portaal operationeel te hebben.

 

Ervaringen


Het Webportaal Schulddienstverlening wordt gebruikt door 12 gemeentelijke instanties in Nederland, waaronder de gemeente Den Haag, Rotterdam, Groningen en Zwolle. De behoefte aan informatie en om zelf zaken te kunnen regelen via het portaal voor burgers is groot. Landelijk maken ongeveer 25.000 burgers gebruik van het webportaal schulddienstverlening. 

We zien in het gebruik terug dat:

  • Ruim 65% van de doelgroep gebruik maakt van het portaal.
  • Van deze groep ongeveer 20% dagelijks inlogt
  • en 70% van deze groep minimaal 1 keer per maand inlogt.
  • er gemiddeld 18.000 betalingen per maand geautomatiseerd via het portaal worden afgehandeld.

Dit zijn resultaten waar wij samen met de gemeenten erg trots op zijn. Daarnaast kijken we samen met de gemeenten hoe we het gebruik verder kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een App.