Wat zijn story points

Als je in aanraking bent geweest met Scrum of XP dan is de kans groot dat je het begrip story points kent. De kans is dan ook aanwezig dat niet goed is uitgelegd wat ze zijn en waarom je ze gebruikt. In deze post leg ik uit wat story points zijn en hoe je ze goed kan gebruiken.


Grote schoonmaak


Het is weer zo ver. Het hele huis is een grote puinhoop. Morgen staat de familie op de stoep en we moeten gaan schoonmaken. Jij en je partner staan voor deze uitdaging. Omdat jullie beide in de ICT werkzaam zijn vragen jullie je af hoeveel story points dit werk eigenlijk is.

Goede vraag! Niet de meest voor de hand liggende, maar dat vergeef ik je. Dit is misschien een metafoor die behoorlijk goed aansluit bij de werkelijkheid omdat ik vaak teams tegenkom die story points gebruiken maar niet precies weten waarom ze dat doen. In het voorbeeld lijkt het heel erg vreemd, maar als we het hebben over ICT projecten dan vinden we het wel normaal. 

 

Wat zijn story points?


Je gebruikt story points om werk in te schatten op omvang. Dit hoeven trouwens niet perse story points te zijn (dit gaat er vanuit dat je werk bestaat uit het realiseren van user stories), maar worden ook Gummy Bears of Nebulous Units of Time (NUTs) genoemd, in ons geval zouden we het schoonmaakpunten kunnen noemen.

De omvang van iets wordt beïnvloed door een aantal zaken (ongeacht waarin je schat):

1. De inspanning van het werk. Als je een grote kamer moet schoonmaken ben je langer bezig dan met een kleine kamer. De ene taak kan bewerkelijker zijn dan de ander, bijvoorbeeld stofzuigen of de ramen lappen.

2. De complexiteit van het werk. Indien de taak die je moet uitvoeren complexer is kan dit van invloed zijn op je inschatting. Als je tijdens het stofzuigen een liedje moet zingen dan maakt dat de taak complexer, het beïnvloed de omvang wellicht niet. Als je moet stofzuigen in een ruimte waarin veel meubelen staan, dan is dat complexer omdat je die meubels moet verplaatsen, dat beïnvloed de tijd dat je aan het stofzuigen bent en dus de omvang.

3. Eventuele risico's en onduidelijkheden van het werk. Wanneer je niet precies weet wat je gaat doen, er is een kamer in het huis waar je nog nooit bent geweest, dan houd je er sneller rekening mee dat het lastiger is. Als je de woonkamer gaat stofzuigen, maar je weet dat de stofzakken bijna op zijn dan wil je in je inschatting wellicht rekening houden met het feit dat je nieuwe moet kopen. Je zou ook rekening kunnen houden met het risico dat je nergens die stofzakken kan krijgen, maar bij risico's moet je als schatter bepalen of het risico groot genoeg is om mee te nemen in je inschatting. Het is echter onverstandig om een risico dat behoorlijk groot is, totaal niet mee te nemen in de inschatting.

Schoonmaakpunten (of story points) zijn een eenheid voor omvang, maar ook alleen voor de omvang. De woonkamer met 8 schoonmaakpunten is qua schoonmaken behoorlijk wat werk. De slaapkamer met 2 schoonmaakpunten is een stuk minder omvangrijk en vier keer zo klein dan de woonkamer. 

 

Wat heb je er aan?


Stel je hebt je gehele huis ingeschat op schoonmaakpunten, wat dan? Dan weet je wellicht dat het gehele huis schoonmaken 42 punten is, of dat de benedenverdieping 24 punten is. Naast de omvang heb je een beeld nodig van de snelheid. De combinatie geeft je een idee over wanneer je iets afrond. Dit is ook van toepassing op story points en andere projecten, zonder de snelheid zijn de punten waardeloos. Door story points te gebruiken in een iteratief werkproces, zoals Scrum, kan je een beeld vormen van het aantal story points dat je per iteratie (of sprint in Scrum) kan verwerken. Dit wordt ook wel velocity genoemd.

 

Waarom dan toch schoonmaakpunten?


Er zijn meerdere voordelen aan aparte eenheid voor omvang. Ik zal er een aantal op een rij zetten:

1. Een aparte eenheid van omvang zorgt er voor dat je een gezamenlijke inschatting kan maken. Als je in uren schat dan heb je het altijd over een eigen inschatting omdat uren ook iets zeggen over doorlooptijd. Omdat schoonmaakpunten puur over omvang gaan kan je dit gezamenlijk doen. Dit is een nuttig voordeel als je in een team samenwerkt en je van te voren niet exact kan bepalen wie wat gaat oppakken.

2. Stel je werkt in vaste iteraties (want je bent Agile), dan besteed je altijd rond hetzelfde aantal uren in die iteratie. Echter de verbeteringen in je werkwijze en techniek zullen er niet toe leiden dat je minder uren gaat besteden, het gaat er toe leiden dat je meer waarde gaat opleveren (hogere kwaliteit, meer functionaliteit). Met schoonmaakpunten kan je daarom zien of je aanpassingen zin hebben, want de omvang van het werk zal niet veranderen.

 

Waar moet je rekening mee houden met schoonmaakpunten?


Ondanks dat schoonmaakpunten heel nuttig zijn en een aantal voordelen opleveren voor je schoonmaakteam zijn er een aantal standaard misvattingen. Houd hier rekening mee als je schoonmaakpunten gaat gebruiken.

1. Schoonmaakpunten zijn een eenheid voor omvang. In tegenstelling tot gewicht of afstand kan je werk niet meten. Dit is niet anders dan met uren, natuurlijk is er een bepaalde tijd besteed aan een stuk werk, maar dat wil niet zeggen dat dit de volgende keer weer zo is, als technieken zijn veranderd of als er andere mensen mee bezig gaan. Dit betekent dus ook dat de punten gelden voor de persoon of personen die de inschatting maken. Een ander persoon of team zal niet direct op basis van deze punten weten hoe groot het werk is.

2. Omdat de punten gebonden zijn aan diegene die ze geschat heeft kan je punten niet vergelijken. Het is niet verstandig om te kijken wie het snelste is door velocity van verschillende teams met elkaar te vergelijken. Dit staat los van het feit dat snelheid in een race heel belangrijk is, maar de winnaar nog steeds diegene is die als eerste over de streep komt. In het geval van projecten geldt dat het team dat de meeste waarde oplevert (ongeacht zijn velocity) belangrijker is voor een organisatie.

3. Omdat punten een abstract begrip zijn (want je kan het niet meten), is het niet voor iedereen gemakkelijk te bevatten. Deze blog post is an sich niet zo lang en dus kan je stellen dat het principe niet heel erg complex is, maar je moet er rekening mee houden dat er mensen in een team kunnen zijn die het niet direct begrijpen. Wat snel gebeurt is dat mensen teruggrijpen naar iets wat ze wel kennen, namelijk uren. Het is niet erg dat mensen denken in uren om de inspanning en daarmee de omvang te bepalen. Als zij weten dat item X 4 uur kost en item Y 8 uur kost dan weten ze dat Y twee keer zo groot moet zijn dan X. Stel dat een ander teamlid denkt dat X 2 uur kost en Y 6 uur dan is dat ook prima, dat is een verschil van inzicht. Je wilt dan de discussie voeren over dat de een denkt dat het werk 3 keer zo groot is terwijl iemand anders denkt dat het werk 2 keer zo groot is. Wat je niet wilt is de discussie voeren of het nou 6 of 8 uur in beslag neemt, want dat kan daadwerkelijk verschillen per persoon. 

 

Vragen?


Ik hoop dat ik met deze blog meer duidelijkheid heb gegeven over wat Story Points, Gummy bears of Nebulous Units of Time (NUTs) zijn. Ik vind het leuk om meer inzicht te verschaffen over Agile practices of tactieken. Heb je nog een vraag over story points of over een ander Agile aspect, tactiek of framework dan hoor ik het graag, dan geef ik er in een toekomstige blog antwoord op.