Smart Industry
Smart Health

Onze cultuur

Onze wereld

Onze partners

Contact

Werken bij.
Inspire

Webportaal SHV

Gemeenten bieden burgers schuldhulpverlening aan om schulden en financiële vraagstukken op te lossen. Verschillende gemeenten liepen tegen een aantal vraagstukken aan bij het uitvoeren van de schuldhulpverlening. Samen met deze gemeenten is er bekeken wat er nodig is om de vraagstukken van zelfredzaamheid, transparantie en efficiëntere dienstverlening aan te pakken.

De case

De volgende vraagstukken stonden centraal:

  • Hoe kunnen we vragen van de burger over hun lopende financiële zaken beter beantwoorden?
  • Hoe kan de dienstverlening transparanter en toegankelijker worden gemaakt?
  • Hoe kan een burger met schuldhulpverlening meer zelfredzaam worden?
  • Hoe kan de afhandeling van klantverzoeken en betalingen efficiënter worden uitgevoerd?

De ervaring met het web portaal leert dat burgers in de schuldhulpverlening een grote informatiebehoefte hebben, over de lopende betalingen, financiële mogelijkheden en het aflossen van de schulden. Het portaal en de app maken dit mogelijk. Nog belangrijker zijn de positieve signalen die de gemeenten krijgen van burgers over het gebruik van het portaal. Zij ervaren de informatie als overzichtelijk en helder en zijn blij dat ze zelf veel kunnen regelen via het portaal en/of de app. Zo maakt 93% van de klanten in de schuldhulpverlening gebruik van het portaal en/of de app. Van deze groep klanten logt maar liefst 60% maandelijks in en zelfs 10% dagelijks. Op deze manier wordt een grote groep burgers geholpen met hun zelfredzaamheid.

Er is een web portaal ontwikkeld waarmee gemeenten hun klanten inzage kunnen geven in hun schuldhulpverlening. Het portaal is een vorm van internetbankieren die volledig is toegespitst op burgers die in de schuldhulpverlening zitten. Deze vorm van internetbankieren ondersteunt de burger om weer zelfredzaam te worden.

Een aantal functionaliteiten

Realtime inzage in lopende financiële zaken
Veilige toegang
Budgetbeheer en zelf financiële zaken regelen
APP

De klant heeft 24/7 inzage in de stand van zaken. Alle overzichten zijn altijd realtime in te zien, waardoor ze nooit achter hoeven te lopen in de informatievoorziening. De lopende betalingen, de status van de schuldregeling en de status van het sociaal krediet zijn allen direct inzichtelijk. Zo kan de klant altijd de aanvraag inzien, de huidige (aflos)stand per schuldeiser bekijken, statussen van goedkeuring/afwijzingen inzien, afbetalingen zien, openstaande posten weergeven etc.

Realtime inzage in lopende financiële zaken

De klant heeft 24/7 inzage in de stand van zaken. Alle overzichten zijn altijd realtime in te zien, waardoor ze nooit achter hoeven te lopen in de informatievoorziening. De lopende betalingen, de status van de schuldregeling en de status van het sociaal krediet zijn allen direct inzichtelijk. Zo kan de klant altijd de aanvraag inzien, de huidige (aflos)stand per schuldeiser bekijken, statussen van goedkeuring/afwijzingen inzien, afbetalingen zien, openstaande posten weergeven etc.

Continue in ontwikkeling

Inmiddels loopt de samenwerking al meer dan zes jaar. Aan de oplossing is en wordt continu ontwikkeld met een vast team. Momenteel zijn er vijftien gebruikers aangesloten aan het web portaal, waarin de betrouwbaarheid en veiligheid geborgd zijn dankzij het ICT-beveiligingsassessment.

Communicatie tool

Een mooi voorbeeld van een verdere ontwikkeling is de communicatiefunctie (een vorm van een berichten box/mailfunctie) binnen de afgeschermde omgeving. Via het portaal of de app kan de klant inzien hoe de communicatie met de schuldeisers ervoor staat. Ook biedt het de klant de mogelijkheid om te communiceren op een eigen persoonlijke omgeving met zijn consulent(en). De gemeente bepaalt vooraf welke consulent aan de klant wordt gekoppeld. Via de communicatie tool kan de klant informatie uitwisselen over de diensten en producten met zijn persoonlijk toegewezen consulent(en).

Groot voordeel

De ervaring met het web portaal leert dat burgers in de schuldhulpverlening een grote informatiebehoefte hebben, over de lopende betalingen, financiële mogelijkheden en het aflossen van de schulden. Het portaal en de app maken dit mogelijk. Nog belangrijker zijn de positieve signalen die de gemeenten krijgen van burgers over het gebruik van het portaal. Zij ervaren de informatie als overzichtelijk en helder en zijn blij dat ze zelf veel kunnen regelen via het portaal en/of de app. Zo maakt 93% van de klanten in de schuldhulpverlening gebruik van het portaal en/of de app. Van deze groep klanten logt maar liefst 60% maandelijks in en zelfs 10% dagelijks. Op deze manier wordt een grote groep burgers geholpen met hun zelfredzaamheid.

De case

Er is bekeken hoe een internetoplossing kan bijdragen aan de vraagstukken en de informatievoorziening naar de burger (hun klant) toe. Een vereiste daarbij is het werken met een DigiD inlog. Er wordt gewerkt met privacygevoelige en financiële data van burgers, hierbij moet natuurlijk voldaan worden aan de strenge eisen van informatiebeveiliging.

Continue in ontwikkeling

Inmiddels loopt de samenwerking al meer dan zes jaar. Aan de oplossing is en wordt continu ontwikkeld met een vast team.

Meer info

Groot voordeel

De ervaring met het web portaal leert dat burgers in de schuldhulpverlening een grote informatiebehoefte hebben, over de lopende betalingen, financiële mogelijkheden en het aflossen van de schulden. Het portaal en de app maken dit mogelijk.

Meer info

Bel of mail Alexander

Bel mij op 06 498 793 90 of laat hiernaast een bericht achter en ik bel je terug!

Verstuur