+31 (0)53 850 7500

Webportaal schulddienstverlening

Zelfredzame burgers in de schulddienstverlening met banking-portaal

Social Care

Het overheidsbeleid is er op gericht om steeds meer taken bij burgers neer te leggen. Deze trend in de sociale hulpverlening is gericht op het zelfredzaam maken en houden van de burger. Innovadis kan hier met ICT toepassingen bij helpen. Wij hebben ruime ervaring in het ontwikkelen van software die de zelfredzaamheid van mensen bevordert. Het Schulddienstverlening webportaal met DigiD inlog is hiervan een mooi voorbeeld. Dit portaal stelt de burger in staat om op een veilige manier (via DigiD) zijn financiële zaken te regelen. De schulddienstverlenende instantie houdt daarbij een oogje in het zeil.

Wij gaan graag met jullie in gesprek hoe we de rol van een professionele hulpverlener of mantelzorger kunnen ondersteunen door nieuwe technologieën in te schakelen.