+31 (0)53 850 7500

Webportaal schulddienstverlening

Gemeenten bieden burgers schulddienstverlening aan om schulden en financiële vraagstukken op te lossen. Innovadis heeft een webportaal ontwikkeld waarmee gemeenten hun burgers inzage kunnen geven in hun schulddienstverlening. Deze vorm van internetbankieren ondersteunt de burger om weer zelfredzaam te worden. Burgers hebben 24/7 (realtime) inzage in hun lopende betalingen, schuldregeling en lening bij de gemeente. Onder begeleiding regelen zij zelf hun financiële zaken via het portaal, waarmee de zelfredzaamheid wordt vergroot en de schulddienstverlening transparanter wordt.

De uitdaging

De onderstaande vraagstukken speelden bij gemeenten bij het uitvoeren van de schulddienstverlening.

  • Hoe kan een burger met schulddienstverlening meer zelfredzaam worden?
  • Hoe kunnen we vragen van de burger over hun lopende financiële zaken beter beantwoorden?
  • Hoe kan de dienstverlening transparanter en toegankelijker worden gemaakt?
  • Hoe kan de afhandeling van klantverzoeken en betalingen efficiënter worden uitgevoerd?

Wij zijn gevraagd door een aantal gemeenten om samen na te denken over deze vraagstukken. Wij zijn met name gaan kijken hoe een internetoplossing kan bijdragen aan de vraagstukken en de informatievoorziening aan de burger. Een vereiste daarbij voor gemeenten is het werken met DigiD inloggen en er wordt gewerkt met privacy gevoelige en financiële data van burgers. Er moest daarbij  voldaan worden aan strenge eisen van informatiebeveiliging.

De oplossing

Samen met de gemeenten hebben wij bekeken wat er nodig is om de vraagstukken van zelfredzaamheid, transparantie en efficiëntere dienstverlening aan te pakken. Wij zijn gekomen tot een vorm van internetbankieren die volledig is toegespitst op burgers die in de schulddienstverlening zitten.

Met het door ons ontwikkelde portaal heeft de burger altijd de beschikking over de meest actuele stand van zaken. Zo weet hij welke betalingen er zijn gedaan, hoe de communicatie met de schuldeisers ervoor staat en wat de actuele stand van zaken is van een lening.  Ook biedt het portaal de mogelijkheid om direct met de burger te communiceren op een eigen persoonlijke omgeving.

Burgers kunnen inloggen met DigiD op ons portaal, waarbij wij voldoen aan alle normen van het ICT beveiligingsassessment van Logius. De informatiebeveiliging is van hoog niveau, zowel de ICT infrastructuur, als onze software en de monitoring van beveiligingsrisico’s.

Het resultaat

Wij hebben het webportaal schulddienstverlening zes jaar in ons beheer. Aan de oplossing is en wordt continu doorontwikkeld met een vast team. Wij ondersteunen inmiddels dertien opdrachtgevers met de inzet van ons hoogwaardige product en zijn een betrouwbare en gewaardeerde partner voor onze opdrachtgevers, omdat betrouwbaarheid en veiligheid geborgd zijn.

Onze ervaring met het webportaal leert dat burgers in de schulddienstverlening een grote informatiebehoefte hebben, over de lopende betalingen, financiële mogelijkheden en het aflossen van de schulden. Dit beeld zien wij terug in de gebruikscijfers: Binnen 1 jaar na het in gebruik nemen van het portaal maakt 50% tot 75% van het klantenbestand van de gemeente gebruik van het portaal. Van deze groep logt 77 % maandelijks in. 22 % van deze groep logt zelfs dagelijks in om de bankzaken te bekijken.

Nog belangrijker en waar we het eigenlijk voor doen zijn de positieve signalen die de gemeenten krijgen van burgers over het gebruik van het portaal. Zij ervaren de informatie als overzichtelijk en helder en zijn blij dat ze zelf veel kunnen regelen via ons internetbankieren.

Wij helpen zo een grote groep burgers met hun zelfredzaamheid met deze vorm van internetbankieren. Hier doen wij het samen voor en hier zijn wij bijzonder trots op!