Cookie verklaring

Laatste update: 4 februari 2023

Innovadis B.V.
Brouwerijstraat 1-A1
7523 XC Enschede
053 850 7500

info@innovadis.com
privacy@innovadis.com
https://www.innovadis.com/

Deze Cookieverklaring beschrijft de cookies waarvan Innovadis B.V. gebruik maakt via onze websites en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

1. COOKIES OP ONZE WEBSITES EN APPS

1.1 Cookies

1.1.1 Op onze Website maken wij gebruik van technieken die informatie uit uw randapparatuur, zoals uw computer, kan lezen of op uw randapparatuur kan opslaan (hierna: ‘cookies’).
1.1.2 Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u onze website voor het eerst bezoekt.
1.1.3 Er bestaan verschillende soorten cookies:

a. Functionele cookies: Cookies met een puur technische functionaliteit. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Functionele cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeursinstellingen op de verschillende pagina’s van onze website te onthouden. Ook kunnen wij functionele cookies gebruiken om onze website  en de diensten via onze website  worden geboden te optimaliseren door de kwaliteit en effectiviteit van onze diensten te meten tijdens het gebruik ervan, zonder dat dit significante gevolgen heeft voor de online ervaring van bezoekers of hun privacy.

b. Analytische cookies door derden: Analytische cookies kunnen uw online gedrag bijhouden met als doel meer te weten te komen over het gedrag van web-gebruikers. Er kan enige overlapping zijn tussen deze cookies en functionele cookies, het is belangrijk om te beseffen dat deze cookies uw online privacy op een meer significante manier kunnen beïnvloeden dan cookies die er enkel voor zorgen dat onze website en diensten werken zoals bedoeld. De cookies die door Google Analytics worden gebruikt, zijn analytische cookies.

c. Tracking cookies: Deze cookies worden geplaatst door een externe partij. Door het lezen van deze cookies herkent een adverteerder u wanneer u een andere website bezoekt dan de onze, waar de adverteerder ook bij betrokken is. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw online gedrag bijhouden, waardoor door deze adverterende partijen een zeer specifiek profiel van uw individuele online gedrag kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat het als persoonsgegevens wordt beschouwd en de wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (2016/679) van toepassing wordt.

1.2 Cookiemelding en hoe cookie-instellingen te wijzigen

1.2.1 Uw cookie-instellingen worden door u ingesteld bij uw eerste bezoek aan onze website . Alle niet functionele cookies kunnen per categorie worden geweigerd. Het plaatsen van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve actie van u als bezoeker. U kunt uw instellingen op elk gewenst moment via onze website  wijzigen.

1.2.2 U kunt de door uw browser geplaatste cookies verwijderen en u kunt het accepteren van nieuwe cookies uitzetten. Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over de stappen die u hiervoor kunt ondernemen voor verschillende internet browsers: Chrome Internet Explorer Firefox Safari.

2. ANALYTICS/GOOGLE ANALYTICS

2.1 Google

2.1.1 We gebruiken  Analytics voor het bijhouden van statistieken over het gebruik van onze producten en diensten. Deze statistieken worden automatisch verzameld. Welke events worden bijgehouden staat beschreven op de volgende pagina’s: hier en hier.

2.1.2  U kunt Google’s beleid met betrekking tot het gebruik van informatie, waaronder persoonsgegevens, en voor welke doeleinden deze informatie wordt gebruikt van websites die gebruik maken van hun diensten hier lezen.

2.1.3 Via onze website  worden cookies geplaatst die zijn aangemaakt door . Deze cookies zijn onderdeel van hun “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te leren hoe bezoekers onze website  gebruiken. Google maakt hier voor ons inzichtelijke rapportages over, die wij gebruiken om de kwaliteit en effectiviteit van onze dienstverlening te verbeteren.

2.1.4 Google mag de informatie die op deze manier wordt verzameld aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover Google derden heeft ingeschakeld om de informatie namens Google te verwerken. Deze derde verwerkers kunnen op hun beurt onderhevig zijn aan een wettelijke verplichting om de informatie waartoe zij toegang hebben vrij te geven. In sommige gevallen kan deze informatie persoonsgegevens bevatten. Innovadis of door Innovadis ingeschakelde derden hebben in dergelijke gevallen geen invloed op Google of op de verstrekking van informatie.

2.2 Privacy instellingen

2.2.1 Met deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van Google Analytics en de bijbehorende cookies.

2.2.2 Innovadis heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

2.2.3 De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt echter niet automatisch geanonimiseerd, zodat uw locatie aan de hand van het IP-adres te achterhalen zou kunnen zijn. Innovadis kiest zoveel mogelijk voor de instellingen om het IP-adres te anonimiseren, voor zover inovadis hier invloed op kan uitoefenen.

3. WEBSITES VAN DERDEN

3.1 Onze privacy- en cookieverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waarnaar via onze website  op enigerlei wijze wordt gelinkt. Het is voor Innovadis niet mogelijk om te garanderen dat derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Innovadis streeft er echter naar om, voor zover wij daartoe in staat zijn, eenzelfde niveau van beveiliging van uw gegevens te waarborgen op de websites van derden waarnaar wij op onze website verwijzen.

3.2 Wij adviseren u om altijd de privacyverklaringen en cookieverklaringen van websites van derden te raadplegen voordat u deze websites gebruikt.

4. UW RECHTEN

4.1 U heeft het recht om:

  1. a) toegang te vragen tot uw persoonsgegevens;
  2. b) rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen;
  3. c) te verzoeken dat wij minder van uw persoonsgegevens verwerken;
  4. d) te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens;
  5. e) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van gerechtvaardigde belangen;
  6. f) uw persoonsgegevens overdraagbaar te maken aan een andere partij (dataportabiliteit);
  7. g) een klacht in te dienen zoals beschreven bij punt 5;
  8. h) bezwaar te maken tegen direct marketing.

4.2 Indien u vragen of opmerkingen heeft over de wijze waarop Innovadis uw gegevens verwerkt, kunt u deze onder andere richten aan  ‘privacy@innovadis.com’.

4.3 Voor meer informatie over de wijze waarop Innovadis tracht te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) van de EU en de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

5. RECHT OP KLACHTEN

5.1 Interne afhandeling

5.1.1 Als u klachten heeft over onze verwerking van (persoons)gegevens, dan hoort Innovadis dat graag van u en bespreken wij graag samen met u hoe wij uw eventuele klachten kunnen aanpakken. U kunt uw klacht sturen naar ‘privacy@innovadis.com’. Hoe meer informatie en relevante gegevens u in uw klacht vermeldt, hoe beter Innovadis in staat zal zijn om op uw klacht te reageren.

5.2 Autoriteit Persoonsgegevens

5.2.1 Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (2016/679) heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw eigen gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van het land waar Innovadis is gevestigd, te weten het Nederlandse AP (Autoriteit Persoonsgegevens). Voor meer informatie over uw recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit, kunt u de website van de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit bezoeken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

6. WIJZIGINGEN

6.1. Deze cookieverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De gewijzigde versie van de cookieverklaring zal op onze websites en apps worden gepubliceerd.

7. COOKIE-OVERZICHT

7.1 Cookienaam, cookietype, cookiefunctie en de bewaartermijn

7.1.1 Op onze website worden verschillende cookies geplaatst.

7.1.2 Innovadis onderkent het belang van volledige, duidelijke en transparante informatie voor de bezoekers van onze website. Wij streven ernaar onze cookieverklaring zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan te passen wanneer er wijzigingen optreden in de cookies die op onze website  worden gebruikt.

7.1.3 In onderstaand overzicht staat beschreven welke cookies op onze website worden gebruikt.

Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld in een e-mail aan privacy@innovadis.com dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.