Schuldhulpverlening portalen

Scroll down for positive impact

Schuldhulpverlening portaal

Het schuldhulpverlening portaal biedt de mogelijkheid om burgers met financiële problemen te helpen en ze op een efficiënte manier inzicht te geven in hun financiële situatie. Daarnaast kunnen ze via het portaal communiceren met hun hulpverlener. Met het portaal en de mobiele app maken gemeenten en stadsbanken hun dienstverlening (vroegsignalering, budgetbeheer, schuldhulpverlening en de verstrekte leningen) volledig transparant. Ook biedt het portaal naast het digitaal communiceren met de burger, verschillende mogelijkheden om ze zo goed mogelijk te ondersteunen in de weg naar zelfredzaamheid.

Burgers hebben zelf direct inzicht in hun financiën en hoeven niet meer te bellen of mailen met de hulpverlener om te vragen of bijvoorbeeld het leefgeld al binnen is. Alleen deze functie scheelt bij gemeenten en stadsbanken al erg veel telefoontjes.

Met dit platform ontzorgen wij consulenten en geven we hen de mogelijkheid om burgers in hun kracht te zetten.

Onze waarden

Schuldenproblematiek

Schuldenproblematiek is een maatschappelijk probleem binnen de Nederlandse samenleving. Ieder jaar neemt het aantal mensen met financiële problemen toe, en de verwachting is dat deze toename in de komende jaren fors zal stijgen. Een belangrijke trend die zich hierbij ontwikkelt is de toename van casussen uit het midden segment. Daarnaast zien we ook dat de steunmaatregelen die een groot deel van het MKB en de zzp’ers overeind hebben weten te houden, ten einde komen.  Innovadis werkt al jaren samen met stadsbanken, gemeenten en ketenpartners om het proces van schuldhulpverlening te digitaliseren en optimaliseren. Ons doel is om de administratieve lasten van de consulent/begeleider te minimaliseren, zodat er tijd over blijft om de mensen in kwetsbare posities te begeleiden.

Hier ligt onze focus

1.

Consulenten ontzorgen

Het helpen van consulenten door automatische koppelingen met gegevensbronnen zodat er tijd komt voor het persoonlijk contact.

2.

Zelfredzaam & betrokken

De burger de mogelijkheid bieden zelf zaken te regelen en betrekken in de voortgang van de bemiddeling.

3.

Veilig & gebruiksvriendelijk

Aan privacy en security worden geen concessies gedaan. Toch ervaren de gebruikers het als een prettig werkbare applicatie.

Dit is waarom
we doen wat we doen.

We geloven dat we een positieve impact moeten maken en onze wereld zouden moeten verbeteren met innovatieve oplossingen die er toe doen. Altijd.

Dit doen we iedere
dag.

Door de leiding te nemen op het gebied van kennis, het werken in enthousiaste teams en het bouwen aan duurzame relaties.

Dit is wat je van ons
kunt verwachten.

We leveren magnifieke strategische procesadvisering
en digitale oplossingen die de verwachtingen van je organisatie overtreffen. Wil je ook een beetje?

Een aantal van de opdrachtgevers waar we voor werken.

Modulaire flexibiliteit

Het schuldhulpverlening portaal, dat voldoet aan de WCAG richtlijnen, is modulair opgebouwd, waardoor we deze laten aansluiten bij uw dienstverlening. De diensten die we standaard ondersteunen zijn:

- Koppeling met de vroegsignalering (Inforing)
- Budgetbeheer/bewindvoering
- Schuldhulpverlening
- Kredietverstrekking

Over alle processen wordt de beschikbare informatie uit de backofficeapplicatie getoond aan de burger. U bepaalt zelf wat u toont en hoe u dit toont. Zo kunnen bijvoorbeeld alle labels vertaald worden naar begrijpbare teksten voor de doelgroep. Ook bieden we de mogelijkheid voor de burgers om digitaal te communiceren. Zo kunnen bijvoorbeeld verzoeken tot opnamen van reserveringen en het indienen van (betaal)opdrachten digitaal plaatsvinden. Deze verzoeken worden vervolgens automatisch verwerkt in de backoffice applicatie.

Naast het portaal bieden we deze informatie ook aan in een App (iOS/Android). Hiermee wordt de toegang voor de burger nog laagdrempeliger.

Modules

Het portaal is een modulaire oplossing die naar wens van de gemeente of stadsbank wordt ingericht. Hieronder vindt je de belangrijkste modules van het schuldhulpverlening portaal.

Digitale aanvragen
Budgetbeheer en bewindvoering
Schuldregeling
Leningen
Communicatie
Effectmeting

Partners & integraties

We zien dat er veel goede initiatieven in de markt zijn voor het ondersteunen van de gemeentelijke processen. Door samenwerkingen met andere leveranciers op te zetten kunnen we mooie versnellingen realiseren binnen het sociale domein. Wij geloven in best-of-breed oplossingen door samenwerken en open standaarden.

Veiligheid

Innovadis werkt continue aan het waarborgen en verbeteren van onze beveiligingsstandaarden. We zijn ISO 27001 gecertificeerd en hebben daarnaast een jaarlijkse controle van het ICT-beveiligingsassessment om te mogen werken met DigiD.

ISO 27001 gecertificeerd
DigiD & ICT-beveiligingsassessment

Let's meet and create positive impact together?