Innovadis B.V. Privacyverklaring

Laatste update: 4 februari 2023

Innovadis B.V.
Brouwerijstraat 1-A1
7523 XC Enschede

053 850 7500

info@innovadis.com
privacy@innovadis.com
https://www.innovadis.com/

Voor Innovadis is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Innovadis dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld.

1. Inleiding

1.1 De dienstverlening van Innovadis B.V., waaronder onze website, wordt aan je aangeboden door Innovadis B.V. (hierna: “Innovadis”), gevestigd aan Brouwerijstraat 1 (7523 XC Enschede) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer kvk-nummer: 06092170.

1.2 Innovadis B.V. is bereikbaar op bovenvermeld adres, alsook per e-mail; privacy@innovadis.com.

1.3 Deze verklaring is bedoeld om je te informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens in het kader van jouw gebruik van onze dienstverlening, waaronder het gebruik van onze website en in verband met jouw communicatie met ons.

1.4 Innovadis kan voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij het doel en de middelen bepalen de ‘Verantwoordelijke’ zijn in de zin van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna: “AVG”).

1.5 Innovadis kan voor verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van onze opdrachtgevers een ‘Verwerker’ in de zin van de AVG zijn. Innovadis staat onze opdrachtgevers bij met het ontwikkelen van software en adviseren over IT-oplossingen voor “B2B”- commerce. Wij adviseren je in zulke gevallen om met vragen of verzoeken met betrekking op je privacy altijd direct contact op te nemen met de Verantwoordelijke, onze opdrachtgever, bijvoorbeeld fabrikanten en handelsbedrijven die gebruik maken van onze producten en dienstverlening.

2. De verwerking van persoonsgegevens

2.1 Wij kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken wanneer je in aanraking komt met ons en onze dienstverlening:

2.1.1 Voor- en achternaam
2.1.2 Adres
2.1.3 Woonplaats
2.1.4 Telefoonnummer
2.1.5 E-mailadres
2.1.6 IP – adres
2.1.7 Curriculum Vitae (CV)
2.1.8 Organisatie waar je werkzaam bent
2.1.9 Overige informatie die je met ons deelt.

2.2 Innovadis verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van de AVG.

2.3 De verstrekking van jouw persoonsgegevens aan ons is geen wettelijke verplichting. Bij het niet verstrekken van de gegevens kan het echter voorkomen dat sommige diensten of functionaliteiten niet of niet optimaal kunnen worden aangeboden.

2.4 Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

2.4.1 Om onze overeenkomst met jou m.b.t onze afspraken over het gebruik van onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en handhaven;
2.4.2 Om met je contact te houden, bijvoorbeeld naar aanleiding van een vraag of over het gebruik van onze dienstverlening;
2.4.3 Voor administratieve doeleinden en facturatie;
2.4.4 Voor marketingcommunicatie, zoals onze nieuwsbrief;
2.4.5 Om jouw reactie op onze vacatures af te handelen in een sollicitatieproces.

2.5 De grondslag voor de verwerkingen van persoonsgegevens kunnen zijn:

2.5.1 Jouw toestemming, bijvoorbeeld jouw inschrijving voor onze nieuwsbrief of toestemming om je CV langer te bewaren voor het geval een functie beschikbaar komt;
2.5.2 Het uitvoeren van een overeenkomst met jou voor onze dienstverlening;
2.5.3 Een wettelijke verplichting van Innovadis B.V. om bepaalde persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld fiscale bewaartermijnen;
2.5.4 Een gerechtvaardigd belang van Innovadis B.V. om jouw persoonsgegevens te verwerken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze grondslag, richt jouw bezwaar met daarin duidelijk en volledig gemotiveerd omschreven waarom Innovadis B.V. volgens jou geen beroep kan doen op deze grondslag in jouw situatie aan: privacy@innovadis.com.

3. Nieuwsbrieven en overige marketingcommunicatie

3.1 Als jij je hiervoor hebt ingeschreven, gebruiken wij jouw e-mailadres ook om je actuele berichten te sturen over onze dienstverlening (zoals nieuws, ontwikkelingen en nieuwe functionaliteiten).

3.2 Voor het gebruik van jouw locatie en het sturen van de nieuwsbrief is de grondslag altijd jouw toestemming, dat we jou vragen vóór gebruik.

3.3 Je mag je toestemming intrekken, dit heeft geen terugwerkende kracht voor de periode vóórdat je toestemming is ingetrokken.

4. Google Analytics & advertenties

4.1 Op de Website en in de dienstverlening maken wij met jouw toestemming gebruik van technieken die informatie uit jouw randapparatuur kan lezen of op jouw randapparatuur kan opslaan (hierna: cookies). Raadpleeg voor meer informatie onze cookieverklaring.

4.2 Zo kunnen wij met behulp van cookies statistieken bijhouden over hoeveel bezoekers de Website en dienstverlening krijgt, en welke pagina’s het meest worden bekeken. We gebruiken voor het bijhouden van statistieken een cookie van Google, als deel van de “Analytics”-dienst van Google. Hieronder valt bijvoorbeeld statistische informatie over de aantallen bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van het bezoek. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers binnen de EU/EER.

4.3 Wij hebben extra maatregelen genomen ter bescherming van jouw privacy. Zo hebben wij met Google een verwerkingsovereenkomst gesloten met verschillende afspraken ter bescherming van jouw privacy.

4.4 Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht in de bezochte webpagina’s te krijgen. Echter, alle bezoekgegevens zijn geanonimiseerd, hierdoor kunnen wij niet herleiden vanaf welk IP-adres onze website is bezocht, of wie de bezoeker is geweest. Wij stellen Google Analytics steeds zo privacy-vriendelijk mogelijk in. Staan de meest privacyvriendelijke instellingen ingesteld, dat wil zeggen de functie “Gegevens delen” is uitgezet, gebruik vindt niet in combinatie met andere diensten van Google plaats en niet jouw volledige IP-adres wordt gebruikt dan mogen wij Google Analytics ook zonder jouw toestemming gebruiken.

4.5 Wij kunnen jouw gebruiksgedrag doorgeven aan advertentienetwerken, indien je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van advertentiecookies. Jouw gebruiksgedrag wordt door de advertentienetwerken gecombineerd met vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Op basis hiervan wordt een interesseprofiel over je gemaakt, om je relevante advertenties te kunnen tonen op andere websites, die zijn afgestemd op dit interesseprofiel.

4.6 Je kunt via jouw browser geplaatste cookies verwijderen en het accepteren van (bepaalde) nieuwe cookies uitzetten. De volgende hyperlinks bevatten meer informatie over hoe dit kan worden ingesteld in verschillende internetbrowsers: Chrome Internet Explorer Firefox Safari.

5. bewaartermijnen

5.1 Innovadis zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in artikel 2.

5.2 Jouw persoonsgegevens mogen langer bewaard worden voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale bewaartermijnen.

5.3 Wanneer je reageert op een vacature en hierbij je persoonsgegevens aan ons verstrekt, zullen wij deze enkel en alleen gebruiken en bewaren zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van het invullen van de openstaande vacature. Jouw sollicitatiegegevens worden niet langer bewaard dan 4 weken, of één jaar met jouw toestemming.

6. Ontvangers

6.1 Innovadis maakt ter ondersteuning gebruik van externe dienstverleners die jouw persoonsgegevens kunnen verwerken, zoals dienstverleners voor hosting, dienstverleners voor het faciliteren van betaalverkeer, dienstverleners voor de ondersteuning van administratie, dienstverleners voor de ondersteuning van recruitment et cetera.

6.2 Wij gebruiken onder andere de applicaties Hubspot(lees voor meer informatie hier het privacybeleid van hubspot) en Recruitee (lees voor meer informatie hier het privacybeleid van Recruitee).

6.3 Externe dienstverleners waar Innovadis gebruik van maakt om ons bedrijf te ondersteunen kunnen op incidentele basis jouw persoonsgegevens ontvangen en verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken in onze opdracht.

7. Websites van derden

7.1 Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

8. jouw rechten

8.1 Je hebt het recht Innovadis te verzoeken om inzage tot en correctie, verwijdering en afscherming van jouw persoonsgegevens, of om bezwaar te maken tegen de verwerking. Je hebt onder omstandigheden recht op dataportabiliteit. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) .

8.2 Je hebt het recht jouw eventuele toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Dit doet niet af aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze intrekking. Intrekking van jouw toestemming kan ertoe leiden dat Innovadis bepaalde diensten niet meer aan je kan leveren.

9. Wijzigingen

9.1 Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Wij publiceren de meest recente versie van deze verklaring op de Website. Wij raden je aan de privacyverklaring geregeld te controleren, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

9.2 Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-02-2023.