Schuldhulp-verlening makkelijker maken

Scroll down for positive impact

Onze visie
op schuldhulpverlening en IT

Met IT los je het armoedeprobleem niet op. Maar IT kan wel helpen. Het kan er voor zorgen dat het werk van de hulpverlener makkelijker wordt en dat de burger zelf de mogelijkheid krijgt om binnen bepaalde grenzen zaken zelf te regelen.

Veel toepassingen richten zich op huishoudboekjes, schema’s en overzichten voor de burger. Voor de groep mensen die bij een schuldhulpverlener terecht komt, is dat geen oplossing, die zitten al zo ver in de problemen dat ze er zelf niet meer uitkomen. Die mensen zijn gebaat met persoonlijke hulp op maat en een luisterend oor. Dat is het belangrijke werk van de professional, de schuldhulpverlener.

Een groot deel van de tijd van de hulpverlener zit nu in de administratieve taken en veel uitzoekwerk. Die schuldhulpverlener helpen wij met slimme IT toepassingen, zodat er tijd over blijft voor het persoonlijk contact. Tijdens de aanmelding en intake doen we dat door noodzakelijke gegevens, die al beschikbaar zijn in andere systemen, te gebruiken. Denk hierbij aan gegevens uit het BRP of gegevens uit het vroegsignaleringssysteem. Natuurlijk zorgen we dat belangrijke berichten opgeslagen worden in het zaaksysteem. We realiseren koppelingen door gebruik te maken van de meest actuele standaarden, zoals Haal Centraal. Wij bouwen in opdracht van de NVVK, het Landelijk Schuldenknooppunt, waarmee snel de actuele schulden te zien zijn en direct een sanering voorgesteld wordt. Om de administratieve last van de hulpverlener te verminderen, bieden we gedeelde takenlijstjes, zodat de burger en de hulpverlener samen aan de slag kunnen.

En natuurlijk maken we het ook makkelijker voor de burger met een klantportaal, waar hij inzicht krijgt in de voortgang van het saneringstraject. En waarin hij tijdens het budgetbeheer ziet welke potjes er zijn waaruit hij zelf geld kan opnemen. En dat maakt het werk voor de schuldhulpverlener weer makkelijker.

Ruimte voor extra aandacht binnen het proces.
We zien ook dat er een groep burgers overblijft die niet geholpen zijn met digitale toepassingen. Dat maakt het nog belangrijker om de hulpverlener zoveel werk uit handen te nemen dat hij tijd heeft voor extra aandacht voor deze groep.

Wij geloven dat de meeste mensen met schulden niet alleen financiële problemen hebben. Om die mensen goed te helpen moet de hulpverlener breder kijken dan alleen financiën. Daarvoor hebben we een simpele scan, die naast het in kaart brengen van de financiële problemen ook inzicht geeft in het aanwezig zijn van problemen op andere leefdomeinen. De hulpverlener kan vervolgens samen met de burger besluiten wat passende interventies/producten zijn. Door de scan op gezette tijden te herhalen wordt de ontwikkeling van de burger gemonitord. De resultaten van de scans zijn ook te gebruiken bij het beoordelen van de effectiviteit van interventies/producten.

Met slimme technologie het administratieve werk van de hulpverlener makkelijker maken, waardoor er tijd overblijft voor de belangrijke dingen. Dat is hoe wij positieve impact maken bij financiële hulpverlening.

Een aantal van de opdrachtgevers waar we voor werken.

We werken samen met de volgende partners.

We zien dat er veel goede initiatieven in de markt zijn voor het ondersteunen van de gemeentelijke processen. Door samenwerkingen met andere leveranciers op te zetten kunnen we mooie versnellingen realiseren binnen het sociale domein. Wij geloven in best-of-breed oplossingen door samenwerken en open standaarden.

Let's meet and create positive impact together?