Landelijke proces­versnelling bij schulden.

Opdrachtgever

Het Schuldenknooppunt

Schuldeisers, schuldhulpverleners én mensen met financiële problemen willen maar één ding: snel een regeling voor hun schulden. Toch duurt het vaak langer dan drie maanden voordat schuldeisers en schuldhulpverleners tot een akkoord zijn gekomen. Dit kan en moet sneller!

Hiervoor werken wij samen met het Schuldenknooppunt aan een centrale digitale voorziening voor gestandaardiseerd berichtenverkeer tussen schuldhulpverleners en schuldeisers ontwikkeld. Wanneer alle schuldeisers en schuldhulpverleners aansluiten op dit knooppunt dan is het schuldregelen binnen drie weken mogelijk. Op deze manier kunnen er meer mensen met financiële problemen geholpen worden. Ook worden ze nu een stuk sneller geholpen.

En zo verkleinen we samen de maatschappelijke kosten van schulden. Die kosten zijn namelijk veel groter dan alleen de openstaande schuld van alle vorderingen. Er zijn minder handmatige handelingen nodig. Dit maakt schuldregelen sneller en efficiënter en er is minder ruimte voor fouten. Het systeem is veilig en de AVG is geborgd.

Het regelen van de schuld(en) kan aanzienlijk verkort worden. Wanneer schuldeisers en schuldhulpverleners aansluiten op het Schuldenknooppunt wordt dit verkort van drie maanden naar drie weken.

Project details

Opdrachtgever
Schuldenknooppunt
Expertises
Integraties - Service portalen
Market
Financiële Hulpverlening

Waarom het schuldenknooppunt?

Zonder Schuldenknooppunt is er geen centraal punt waar alle schulden bij elkaar komen. Dankzij het knooppunt wordt er op een uniforme manier gecommuniceerd via één kanaal. Dit kanaal is compleet veilig. Dankzij verschillende veiligheidsmaatregelen is er een gegarandeerde veilige verbinding die ook AVG-proof is. Zo kunnen we betrouwbare informatie digitaal uitwisselen.

Dankzij het Schuldenknooppunt wordt er enorme winst behaald op het gebied van snelheid en effectiviteit.
Schuldregelingen worden sneller afgesproken dankzij de snelle reacties op saldo verzoeken en voorstellen. Hierdoor kunnen klanten sneller een schuldenrust aanvragen. Wanneer schulden tijdelijk 'on hold' komen te staan en klanten even adempauze hebben, kunnen excalaties van geldproblemen worden voorkomen.

En niet alleen voor klanten biedt het vele voordelen. Ook is er een enorme kostenbesparing voor schuldeisers door efficiëntere communicatie.

Tijdwinst & kosten besparing

Werken met het Schuldenknooppunt bespaart veel (doorloop-) tijd voor alle partijen die er gebruik van maken. De debiteurenafdeling van Schuldeisers kan zich focussen op andere verantwoordelijkheden terwijl Schuldhulpverleners meer tijd kunnen besteden om hun klanten te begeleiden.

Doordat de communicatie veel sneller en efficiënter verloopt, bespaart dit per dossier een enorme hoeveelheid tijd. Daarnaast hoeft er niet voor ieder initiatief een nieuwe koppeling ontwikkeld te worden. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op.

Betrouwbaarheid van gegevens en veilige en transparante gegevens uitwisseling.

Of er nu een systeemkoppeling is of op het webportaal wordt ingelogd, communicatie via het Schuldenknooppunt verloopt altijd veilig. Berichten worden niet opgeslagen en zijn encrypted. De AVG is geborgd. Het Schuldenknooppunt zorgt voor periodieke privacy- en security-checks op de gegevensuitwisseling.

De gestandaardiseerde, digitale uitwisseling van berichten vergroot de betrouwbaarheid van de gegevens. Dit is ook fijn voor de klant, die weet dat er zorgvuldig met zijn gegevens wordt omgegaan.

Schuldenrust

Mensen met schulden hebben behoefte aan een snelle noodknop waarmee ze tijdelijk uitstel van betaling en opschorting van incassoactiviteiten kunnen creëren. Daardoor ontstaat schuldenrust en voorkomen we dat geldproblemen escaleren. De adempauze voorkomt (onnodig) oplopende incassokosten.

Positieve impact

1.

Procesversnelling van 3 maanden naar 3 weken

Waar het reguliere schuldregelingsproces vaak langer dan 3 maanden duurt kunnen schuldeisers en schuldhulpverleners aansluiten op het Schuldenknooppunt en is het schuldregelen binnen 3 weken mogelijk.

2.

Tijdwinst & kostenbesparing

Doordat de communicatie veel sneller en efficiënter verloopt, bespaart dit per dossier een enorme hoeveelheid tijd. Daarnaast hoeft er niet voor ieder initiatief een nieuwe koppeling ontwikkeld te worden. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op.

3.

Gemoedsrust voor burgers

Wanneer er eerder duidelijkheid ontstaat over de oplossing van de schuldproblemen, ontstaat er gemoedsrust voor mensen met financiële problemen. Dit is een essentiële voorwaarde om te werken aan duurzaam herstel en een beter toekomstperspectief.

“Effectieve aanpak
om de doorlooptijd te verkorten
van schuldhulpverlenings-trajecten.”

Carola van Schouten

Let's meet and create positive impact together?