Samen werken aan
een financieel
gezonde toekomst

Fincent geeft je alle benodigde tools om samen met de inwoner die financiële hulp vraagt te werken aan een financieel gezonde toekomst.

Scroll down for positive impact

Met Fincent vereenvoudig je het administratieve proces bij het in kaart brengen van de financiële situatie en krijg je daarnaast ook inzicht in de status en het effect van de begeleiding en daarmee in het welzijn van de hulpvrager. Alle financiële informatie, zoals een bankafschrift, budgetplan en de status van de schuldregeling wordt vanuit de backoffice systemen in Fincent begrijpelijk en laagdrempelig getoond. Deze informatie is ook voor de hulpvrager volledig inzichtelijk, zodat hij/zij met behulp van Fincent en onder jouw begeleiding zelf zoveel mogelijk de regie over zijn/haar financiële situatie heeft.

Financiële hulpverlening
met een
persoonlijke touch

Fincent is hét portaal waarmee de hulpvrager, financiële hulpverlener en betrokken partners inzicht hebben in de gemaakte afspraken, doorlooptijden, belangrijke notities en doelstellingen. In Fincent werken alle betrokkenen samen aan een duurzame financieel gezonde toekomst van de hulpvrager.

Versnelling aanmelding en intake

Nadat de hulpvraag is geregistreerd in Fincent, is het mogelijk om vanuit daar direct de bijbehorende beschikking ‘toekenning schuldhulpverlening’, inclusief plan van aanpak af te geven. Hierdoor kan snel gestart worden met de financiële hulpverlening.

Met Fincent kan je versnelt een aanmelding en intake starten voor de financiële hulpverlening

Standaard inventarisatielijst

Samen met de hulpvrager wordt de speciaal voor Fincent ontwikkelde standaard checklist ingevuld. Deze inventarisatielijst is overzichtelijk onderverdeeld in onderwerpen, zoals bijvoorbeeld inkomen, woning en auto en kan per onderwerp stap voor stap worden ingevuld. Afhankelijk van de antwoorden wordt direct aangegeven welke documenten er voor het betreffende onderwerp ingevoerd moeten worden.

Als hulpverlener kun je dit document toevoegen, maar je kunt ook direct een actie voor de hulpvrager aanzetten, zodat hij/zij in de Fincent app een melding krijgt en via deze communicatietool ook direct het betreffende document aan kan leveren. Per onderdeel wordt automatisch bijgehouden of het dossier compleet is en of en waar er nog zaken ontbreken. Als de inventarisatielijst volledig is ingevuld, is de inventarisatie compleet en zie je in het overzichtelijke dashboard direct welke hulp nodig is en kan je op basis hiervan een gericht plan van aanpak opstellen.

In Fincent heb je een standaard inventarisatielijst, hierdoor wordt de financiële hulpverlening makkelijker

Financieel gezond scan

In Fincent kunnen diagnostische tools geïmplementeerd worden, zoals de financieel gezond scan die gebruikt wordt in de Bossche aanpak. De scan kan periodiek ingevuld kan worden door de hulpvrager, hulpverlener en/of andere betrokkenen.

Aan de hand van de uitkomsten van deze scan wordt gezamenlijk beoordeeld waaraan gewerkt wordt. Aan elk onderdeel kunnen specifieke acties worden gekoppeld, zodat samen met de hulpvrager op een overzichtelijke manier vooruitgang geboekt kan worden. De leerdoelen en de geboekte voortgang zijn ook inzichtelijk voor de hulpvrager en alle andere betrokken partijen.

In Fincent heb je meer tijd voor begeleiding van de hulpvrager door de financieel gezond scan

Snel en makkelijk contact

De ingebouwde communicatietool met chat mogelijkheden zorgt voor snel en gemakkelijk contact tussen de hulpverlener, hulpvrager en alle andere betrokken partijen. Benodigde acties, zoals het opslaan van documenten in Fincent, kunnen via de communicatietool in gang worden gezet.

In plaats van gebruik te maken van verschillende communicatiekanalen, zoals mail, whatsapp en SMS, verloopt alle communicatie via één kanaal en wordt het direct opgeslagen in het persoonlijke dossier. Alle communicatie is dus altijd op één plek terug te vinden. Bij een specifieke vraag aan een externe partij (bijvoorbeeld bewindvoerder of budgetcoach), is het ook mogelijk betrokkenen (tijdelijk) toe te voegen aan de groep.

In Fincent kan je makkelijk communiceren met de hulpvrager, hulpverlener en consulent door de chattool

De voordelen van Fincent

Hulpverlener

Snel inzicht dankzij overzichtelijke inventarisatielijst
Meer tijd en mogelijkheden voor een persoonlijke aanpak
Meer en betere samenwerking met de hulpvrager
Eenvoudig te gebruiken chatfunctie voor snelle interactie
Beter in staat een op de persoon toegepast plan van aanpak op te stellen

Hulpvrager

Persoonlijke financiële hulpverlening
Direct toegang tot persoonlijke gegevens, informatie en voortgang op zowel mobiel als laptop
Eenvoudige en effectieve communicatie mogelijkheden
Inzicht in en grip op lopende acties
Samen werken aan een financieel gezonde toekomst

Gemeente

Snellere en toegankelijkere hulp voor inwoners met financiële problemen
Sneller inzicht in de financiële situatie van hulpvragers
Snelle verwerking van aanmelding naar intake
Direct na aanmelding beschikking af kunnen geven
(Inter)gemeentelijke samenwerking mogelijk
Directe koppeling met andere systemen

Optimalisatie
begeleidingstraject

De financiële hulpverlening staat op dit moment voor een grote uitdaging: het aantal mensen in de schuldhulpverlening moet in 2030 gehalveerd zijn en de aflossing van de schulden moet in de helft van de tijd gebeuren: in 18 maanden in plaats van 36 maanden. Dit betekent dat optimalisatie van het administratieve proces noodzakelijk is, maar ook een betere, snellere en vooral laagdrempelige communicatie tussen hulpverlener en hulpvrager. De duurzame financiële hulp in deze veranderende tijden, vraagt niet alleen om tijdelijk budgetbewaking, maar vooral ook om duurzame budgetbegeleiding, zodat de hulpvrager na 18 maanden schuldenvrij is en herhaling wordt voorkomen.

Registratie en aanmelding

Via een aanmeldformulier wordt de hulpvraag automatisch geregistreerd in Fincent, inclusief het direct afgeven van de bijbehorende beschikking.

Lees meer

Intake en inventarisatie

Om voor jezelf en voor de hulpvrager snel een volledig en overzichtelijk beeld van de financiële situatie te krijgen, vul je gezamenlijk de standaard digitale inventarisatielijst in.

Lees meer

Inzicht in financiële gezondheid

Om meer inzicht te krijgen in de huidige en gewenste financiële gezondheid, is de financieel gezond scan toegevoegd.

Lees meer

Opstellen van plan van aanpak

Op basis van de financiële gegevens, de ingevulde inventarisatielijst en de financieel gezond scan, stel je een uitgebreid plan van aanpak op.

Lees meer

Monitoring vervolgtraject via koppeling backoffice applicaties

De informatie van het vervolgtraject wordt automatisch getoond in Fincent, zodat dit gebruikt kan worden voor het opstellen van passende doelen.

Lees meer

Continu doorontwikkeling en optimalisatie

Fincent is ontwikkeld in samenwerking met partijen uit de markt, waaronder Stadsbank Oost Nederland en de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Rotterdam.

Lees meer

Een aantal van de opdrachtgevers waar we voor werken.

We zijn ervaren en gaan voor veiligheid

ISO27001 gecertificeerd

Innovadis werkt volgens de best practices conform de ISO 27001 en 27002 om de informatiebeveiliging te borgen. ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met deze certificering kunnen wij aantonen dat Innovadis voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Niet alleen voor ons belangrijk, maar zeker ook voor onze opdrachtgevers.

ICT-beveiligingsassessment

Innovadis hecht belang aan informatiebeveiliging om zo de continuïteit, integriteit en betrouwbaarheid van de informatievoorziening te borgen. Innovadis geeft continue aandacht aan informatiebeveiliging zodat een veilige en betrouwbare informatiebeveiliging kan worden geborgd. Onze systemen voldoen aan de gestelde beveiligingsnormen en worden jaarlijkse getest middels het verplichte ICT-beveiligingsassessment.

Wil je meer informatie over Fincent?

Neem contact op met Marcel

Get in touch